โลโก้เว็บไซต์ การประชุม โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานฯ ล้านนาสัญจร2พย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การประชุม โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานฯ ล้านนาสัญจร2พย61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาการประชุม โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานฯ ล้านนาสัญจร
             วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  ที่ห้องประชุม 16208  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา