โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2561
          ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เขตพื้นที่ลำปาง ร่วมทำบุญทอดกฐ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา