โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางร่วมสนับสนุนงานบอลการกุศลสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางร่วมสนับสนุนงานบอลการกุศลสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปางร่วมสนับสนุนงานบอลการกุศลสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง
           3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง จัดงานบอลการกุศล จัดหาทุนเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล และทุนการศึกษาบุตร ของสมาชิกสมาคมฯ ภายในงานได้รับเก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา