โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับใบรับรองการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกร 1 ใน 4 ฟาร์มของจังหวัดลำปาง31ตค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับใบรับรองการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกร 1 ใน 4 ฟาร์มของจังหวัดลำปาง31ตค61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง รับใบรับรองการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกร 1 ใน 4 ฟาร์มของจังหวัดลำปาง
          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร อาจารย์ประจำแผนกสุกรโรงเรือนระบบปิด ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา