โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง แนะแนวการศึกษาเชิงรุก  เยือนถิ่นวิทยาลัยจังหวัดใกล้บ้าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง แนะแนวการศึกษาเชิงรุก เยือนถิ่นวิทยาลัยจังหวัดใกล้บ้าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง แนะแนวการศึกษาเชิงรุก เยือนถิ่นวิทยาลัยจังหวัดใกล้บ้าน
           วันนี้ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์นครินทร์ เจริญสุข อาจารย์สาขาวิชาภูมิทัศน์ และ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา