โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง มอบ Certificate Card  ให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนตามโครงการ BRIC Program | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง มอบ Certificate Card ให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนตามโครงการ BRIC Program

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง มอบ Certificate Card ให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนตามโครงการ BRIC Program
            เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา