โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้บริหารสโมสรโรตารีลำปางในโอกาสหารือถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเครื่องบดอัดสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร19ตค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้บริหารสโมสรโรตารีลำปางในโอกาสหารือถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเครื่องบดอัดสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร19ตค61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้บริหารสโมสรโรตารีลำปางในโอกาสหารือถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเครื่องบดอัดสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร
         19 ตุลาคม 2561 ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา