โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง ลงนามสัญญารับทุนการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง ลงนามสัญญารับทุนการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง ลงนามสัญญารับทุนการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์กร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายวิจัยแล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา