โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ และ ดร.สุวรรณ จันทร์อินทร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอชีพเกาะคาโดยได้แนะแนวเกี่ยวกับการเข้าศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา