โลโก้เว็บไซต์ การทำน้ำพริกข่า  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำน้ำพริกข่า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกับชุมชน เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยฝึกอบรมการทำน้ำพริกข่า
              ด้วยชุมชนบ้านกิ่วหลวง ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และมีรายได้เสริม จึงทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ สา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา