โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางมอบเครื่องสับสับปะรดสำหรับทำปุ๋ยชีวภาพแก่เกษตรกรห้วยหลวง25กย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางมอบเครื่องสับสับปะรดสำหรับทำปุ๋ยชีวภาพแก่เกษตรกรห้วยหลวง25กย61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปางมอบเครื่องสับสับปะรดสำหรับทำปุ๋ยชีวภาพแก่เกษตรกรห้วยหลวง
                วันที่ 25 กันยายน 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำทีมโดยอาจารย์ประเทือง  ฝั้นแก้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา