โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม “กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์” ลูกประคบเซรามิกสมุนไพร พัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สู่ตลาดสากล30กย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม “กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์” ลูกประคบเซรามิกสมุนไพร พัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สู่ตลาดสากล30กย61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม “กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์” ลูกประคบเซรามิกสมุนไพร พัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สู่ตลาดสากล
          คณะดำเนินงานโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกปะคบสมุนไพรจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรม“กลยุทธ์การพัฒ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา