โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
    นักศึกษาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปันความสุข ปลูกความรู้”ให้กับนักเรียน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา