โลโก้เว็บไซต์ ๑๒ ตุลาคมนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ กอรมน.ลำปาง จัดโครงการโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม แนวพระราชดำริหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

๑๒ ตุลาคมนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ กอรมน.ลำปาง จัดโครงการโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม แนวพระราชดำริหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา๑๒ ตุลาคมนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ กอรมน.ลำปาง จัดโครงการโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม แนวพระราชดำริหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
           ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์   จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานการปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา