โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารฯ จัดกิจกรรมโครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชาว BALA 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารฯ จัดกิจกรรมโครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชาว BALA 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารฯ จัดกิจกรรมโครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชาว BALA 2561
        ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดงาน โครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชาว


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา