โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนาลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปอาหารสุขภาพสร้างอาชีพแก่ชุมชน30 กย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนาลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปอาหารสุขภาพสร้างอาชีพแก่ชุมชน30 กย61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนาลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปอาหารสุขภาพสร้างอาชีพแก่ชุมชน
           30 กันยายน 2561 อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา