โลโก้เว็บไซต์ “ราชมงคล ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ สู่เส้นทางถนนสายที่ ๖๑ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

“ราชมงคล ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ สู่เส้นทางถนนสายที่ ๖๑

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนา“ราชมงคล ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ สู่เส้นทางถนนสายที่ ๖๑
         ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการมุฑิตาจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา