โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญสืบชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ผู้เกษียณอายุราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญสืบชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญสืบชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
         ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๙ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ดำเนินการพิธีทำบุญสืบชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา