โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านทรายมูล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านทรายมูล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านทรายมูล
    อาจารย์พรพิมล  อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน2558...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา