โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกับนักนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่พบปะกับนักวิจัย ภายใต้ชุดโครงการ “การสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำ” ณ ต.ต้นผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกับนักนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่พบปะกับนักวิจัย ภายใต้ชุดโครงการ “การสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำ” ณ ต.ต้นผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกับนักนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่พบปะกับนักวิจัย ภายใต้ชุดโครงการ “การสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำ” ณ ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ฝ่าย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา