โลโก้เว็บไซต์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการไฟฟ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการไฟฟ้า “Basic Electrical by STEM Education” เสริมสร้างการเรียนรู้สู่การใช้งานจริง ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
       ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการไฟฟ้า “Basic Electrical by STEM Education” ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา