โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาการบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาการบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “"การค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูลบนฐานข้อมูลออนไลน์ และการเขียนบรรณานุกรมฯ” เพิ่มทักษะก่อนสำเร็จการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาการบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “
      18 ก.ย. 61 ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการอบร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา