โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน กีฬาสีแม่วังเกมส์ ครั้งที่ 47 “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน กีฬาสีแม่วังเกมส์ ครั้งที่ 47 “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน กีฬาสีแม่วังเกมส์ ครั้งที่ 47 “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”
            15 กันยายน 2561 นายตะวัน ตันตา นายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ปีนี้ ทางสโมสรนักศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา