โลโก้เว็บไซต์ การทำโยเกิร์ตถั่วเหลือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำโยเกิร์ตถั่วเหลือง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำโยเกิร์ตถั่วเหลือง
            โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย โดยผศ.ดร.นิอร โฉมศรี และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา