โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น 11กย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น 11กย61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น
          11 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ดร.สุพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติรา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา