โลโก้เว็บไซต์ งานประเพณียี่เป็ง ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมสรุปผลการประกวดงานฝีมือต่าง ๆ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานประเพณียี่เป็ง ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมสรุปผลการประกวดงานฝีมือต่าง ๆ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมสรุปผลการประกวดงานฝีมือต่าง ๆ
    นายบุญสยาม  ขัดบุญเรือง นายกสโมสรคณะวิทศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา ม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา