โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา เคล็ด (ไม่)ลับ ออนไลน์พารวย 10กย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา เคล็ด (ไม่)ลับ ออนไลน์พารวย 10กย61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา เคล็ด (ไม่)ลับ ออนไลน์พารวย
          10 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ เคล็ด (ไม่)ลับ ออนไลน์พารวย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา