โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ "ธรรมะและดนตรีมีชีวา นำพาห่างไกลยาเสพติด" ปลุกจิตสำนึกที่ดี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ "ธรรมะและดนตรีมีชีวา นำพาห่างไกลยาเสพติด" ปลุกจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษา
       31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา