โลโก้เว็บไซต์ โครงการสรรพากรสอนภาษีน้องที่มหา’ลัย (RD go Campus) ปิดฉากลงพร้อมความประทับใจ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการสรรพากรสอนภาษีน้องที่มหา’ลัย (RD go Campus) ปิดฉากลงพร้อมความประทับใจ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา