โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าพบผู้กำกับการ สภ.เมืองลำปาง เพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการด้านบริการวิชาการร่วมกัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าพบผู้กำกับการ สภ.เมืองลำปาง เพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการด้านบริการวิชาการร่วมกัน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าพบผู้กำกับการ สภ.เมืองลำปาง เพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการด้านบริการวิชาการร่วมกัน
๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำผู้บริหาร อาจารย์เข้าพบ พ.ต.อ.ไกรสิทธิ พรหมปฏิมา ผู้กำกับการตำรวจภูธรเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา