โลโก้เว็บไซต์ เปิดโลกทัศน์นำ นศ.หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เปิดโลกทัศน์นำ นศ.หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยี..นศ.หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 - 3  กันยายน 2561 หลักสูต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา