โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมปลูกป่า “สร้างโลกใบใหม่” ณ วัดป่านายาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมปลูกป่า “สร้างโลกใบใหม่” ณ วัดป่านายาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมปลูกป่า “สร้างโลกใบใหม่” ณ วัดป่านายาง
            นายตะวัน ตันตา นายกสโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา