โลโก้เว็บไซต์ การทำไอศกรีมผลไม้และแยมผลไม้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำไอศกรีมผลไม้และแยมผลไม้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา2 สาขาวิชา จับมือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมผลไม้และแยมผลไม้ให้แก่ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม
              โดยความร่วมมือระหว่าง อ.เพียงกานต์ นามวงศ์ อ.ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อ.ศิริขวัญ ปัญญาเรียน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา