โลโก้เว็บไซต์ การทำคุกกี้ผักต่างๆ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำคุกกี้ผักต่างๆ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนานศ. มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำคุกกี้ผักต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา