โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างทักษะตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์1416สค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างทักษะตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์1416สค61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างทักษะตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างทักษะตามคุณลักษณะบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา