โลโก้เว็บไซต์ ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษาต่อ มทร.ล้านนา ลำปาง มาร่วมจัดบูธนิทรรศการ และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตามโครงการ "วันแนะแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา