โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
         12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.09 น. (ภาคเช้า) อาจารย์ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา