โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนอผลงานวิจัย 5 โครงการ จัดโดย สกว.ฝ่ายท้องถิ่น จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนอผลงานวิจัย 5 โครงการ จัดโดย สกว.ฝ่ายท้องถิ่น จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนานักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนอผลงานวิจัย 5 โครงการ จัดโดย สกว.ฝ่ายท้องถิ่น จ.ลำปาง
       วันที่13 สิงหาคม 2561 สกว.ฝ่ายท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดเวทีพิจารณาโครงการวิจัยท้องถิ่น ณ อาคารอำนวยการ ซึ่งนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนอจำนวน 5 โครงการ โดยได้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา