โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานโรงงานอาหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานโรงงานอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานโรงงานอาหาร
    เนื่องจากภาคเรียนที่ 1ประจำปี 2558 ช่วงเวลาฝึกงาน 20 สิงหาคม 2558 – 20 ธันวาคม 2558 มีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา