โลโก้เว็บไซต์ พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต ครั้งที่ ๓๒  มทร.ล้านนา ลำปาง ประทับใจ ยิ่งใหญ่ ตระการตา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต ครั้งที่ ๓๒ มทร.ล้านนา ลำปาง ประทับใจ ยิ่งใหญ่ ตระการตา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต ครั้งที่ ๓๒ มทร.ล้านนา ลำปาง ประทับใจ ยิ่งใหญ่ ตระการตา
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา