โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ "ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม" น้อมนำตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ
         8 สิงหาคม 2560 เวลา 16.09 น. ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติ   เป็นประ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา