โลโก้เว็บไซต์ การทำซาลาเปา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำซาลาเปา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาการท่องที่ยวและการโรงแรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำซาลาเปา
                     โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา