โลโก้เว็บไซต์ การทำขนมเค้ก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำขนมเค้ก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา2 สาขาวิชา จับมือบูรณาการ การเรียนการสอนการทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
                   โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา