โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการจัดการแข่งขันและแบ่งสายการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 32 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมการจัดการแข่งขันและแบ่งสายการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 32

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลลำปางจัดประชุมการจัดการแข่งขันและแบ่งสายการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 32
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 32  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา