โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 29 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
         28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา