โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
    นักศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เมื่อวั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา