โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา