โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมกลองภาคเหนือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ20กค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมกลองภาคเหนือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ20กค61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมกลองภาคเหนือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
         20 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมกลองภาคเหนือเฉลิมพระเก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา