โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและราชมงแฟร์’ 59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและราชมงแฟร์’ 59

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและราชมงแฟร์’ 59 อย่างคึกคัก
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา