โลโก้เว็บไซต์ ตรวจประกัน 1617กค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ตรวจประกัน 1617กค61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2561  ณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา